Фирма "Ители-Б" предлага следните услуги:


Превоз на частични, комплектни, компектни групажни пратки, извънгабаритни товари, автохладилен превоз, автовозен транспорт от и за европейските страни - Италия, Франция, Испания и Португалия.
КАРГО - застраховки при рискови товари, застраховане по желание на клиента эа допълнителна сигурност на товара. Дружеството работи съвместно с митнически агенти в градовете: Венеция, Анкона, Бари, Бриндизи, Милано и Болония.
"Ители-Б" дава възможност на своите клиенти пратките им да бъдат транспортирани от или до зададен от клиента адрес или от складовите бази, с които разполага дружеството.

Дружеството формира групажни камиони всяка седмица от Милано и Болония за София.

Линия Милано София
Франко "DOCKS NORTH" Франко "Скопион Шипинг"