ОФИСИ, СКЛАДОВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Телефони

  • България:
  • Телефон:  +359-2-963-24-07
  • Факс:  +359-2-963-26-08
  • GSM:  +359-888-887-707
  • GSM:  +359-888-562-250
  • Склад:  +359-2-926-27-16

  • Италия:
  • Телефон:  ++39-2-670-44-18
  • GSM:  ++39-335-284-556
  • Склад:  ++39-2-354-45-50

Офиси

България - София 1421
Офис: ул. "Янко Софийски войвода" №18
Склад: ул. "Първа Българска Армия" №18 (Скорпион Шипинг)

Италия - Милано
Офис: Novate Milanese- via."A.Boito"№12
Склад: "DOCKS NORTH"