Международен транспорт и спедиция

Специални товари (ADR клас 1)

ITELY-B превозва опасни товари(ADR). Има лиценз за превоз на взривоопасни вещества и изделия.
Фирмата има пълен лиценз за превоз на оръжие и стоки с възможна двойна употреба.За повече информация:
GSM: 0888 88 77 07